Healing op Afstand

Energie is een trillingsfrequentie en kan elke afstand overbruggen. Zo is Healing op Afstand mogelijk.
Na e-mail of telefonisch contact te hebben gehad en een foto te hebben verkregen - zodat ik mij op de juiste persoon kan focussen - spreken we gezamenlijk een dag en tijdstip af voor de healing. Het enige wat jij voor deze healing hoeft te doen, is zorgen dat je op die datum en dat tijdstip ongestoord en ontspannen zit of ligt. De healing duurt tussen de 20 en 30 minuten. Naderhand bel ik je op om uit te leggen wat is waargenomen tijdens de heling. Naast uitleg over de waarneming volgt eventueel nog aanvullend advies waaraan gewerkt mag worden en het advies hoe daar het beste mee om te gaan.
 
Tijdens een healing wordt er universele energie overgebracht, van de healer naar de cliënt. Als healer is het mij gegeven om deze universele energie over te dragen waardoor het zelf-genezend mechanisme van de mens in werking kan treden.
Ieder mens beschikt naast een stoffelijk (fysiek) lichaam, ook over een persoonlijk energieveld (de Aura genoemd) en 7 hoofd-energiecentra (Chakra’s). Tijdens een healing wordt er een balans gebracht in deze drie-eenheid.
Chakra's zijn de energiecentra van het lichaam. Er zijn 7 hoofdchakra's; deze spelen allemaal een belangrijke rol bij het welzijn van het lichaam en de geest. Elke chakra heeft invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties. Tijdens een healing worden de chakra’s gereinigd, gebalanceerd en uitgelijnd.
Lagere energieën en energieën die jou niet meer dienen of niet meer bij jou horen, worden weggehaald uit je lichaam, Aura en Chakra's en hiervoor komt er een zuivere energie vanuit het universum in de plaats.
 
Het stoffelijk lichaam, de aura en de chakra's staan voortdurend in wisselwerking met elkaar. Een healing heeft altijd invloed op het gehele systeem, zowel op het stoffelijke lichaam als de aura en de chakra's, waarmee je zelf-genezend vermogen gestimuleerd wordt. Door balans in deze drie-eenheid te brengen kom jij ook weer in balans. Ziekte, in welke vorm dan ook, kan een gebrek zijn aan doorstroming in het gehele energetische systeem. Als healer ben ik in staat om de blokkades in het systeem waar te nemen, te duiden en wellicht op te heffen. 

Kijk hier verder voor de prijs