Healing op Afstand

Energie is een trillingsfrequentie welke niet gerelateerd is aan tijd of afstand. Hierdoor is Healing op Afstand mogelijk!

Blokkades 

Nadat we een dag en tijd hebben afgesproken. Zal ik via beeldbellen contact met je maken, om een healing op afstand te geven. Tijdens de healing kan het zijn dat er dingen bovenkomen die gelijk uitgesproken zullen worden. Is dat niet het geval, dan zal ik naderhand uitleg geven wat ik je energieveld bent tegen gekomen en daar aanvullende adviezen in geven.
De healing zelf duurt rond de 20-30 minuten. 

Chakra's en Aura

Tijdens een healing wordt er universele energie overgebracht, van de healer naar de cliënt. Als healer is het mij gegeven om deze universele energie over te dragen waardoor het zelf-genezend mechanisme van de mens in werking kan treden.
Ieder mens beschikt naast een stoffelijk (fysiek) lichaam, ook over een persoonlijk energieveld (de Aura genoemd) en 7 hoofd-energiecentra (Chakra’s). Tijdens een healing wordt er een balans gebracht in deze drie-eenheid.
Chakra's zijn de energiecentra van het lichaam. Er zijn 7 hoofdchakra's; deze spelen allemaal een belangrijke rol bij het welzijn van het lichaam en de geest. Elke chakra heeft invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties. Tijdens een healing worden de chakra’s gereinigd, gebalanceerd en uitgelijnd.
Lagere energieën en energieën die jou niet meer dienen of niet meer bij jou horen, worden weggehaald uit je lichaam, Aura en Chakra's en hiervoor komt er een zuivere energie vanuit het universum in de plaats. 

Healing

Het stoffelijk lichaam, de aura en de chakra's staan voortdurend in wisselwerking met elkaar. Een healing heeft altijd invloed op het gehele systeem, zowel op het stoffelijke lichaam als de aura en de chakra's, waarmee je zelf-genezend vermogen gestimuleerd wordt. Door balans in deze drie-eenheid te brengen kom jij ook weer in balans. Ziekte, in welke vorm dan ook, kan een gebrek zijn aan doorstroming in het gehele energetische systeem. Als healer ben ik in staat om de blokkades in het systeem waar te nemen, te duiden en wellicht op te heffen. 


Kijk hier verder voor de prijs

De Energiebol                         Verdiweg 575
0650621741                              3816 KT            
info@energiebol.nl               Amersfoort
Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief