Engelen Jaar Reading

Hierbij maken we een overzicht voor het eerste jaar dat komt. De engelen laten mij kaarten op tafel leggen en geven mij de informatie die daarbij hoort. Zo zal er voor elke maand een kaart en boodschap komen, welke vertelt met wat voor energie je te maken krijgt. Wat je gaat tegenkomen, wat je mag doen, wat je los mag laten en hoe ermee om te gaan. Per maand wordt hier uitgebreid op ingegaan. De kaarten en de liefdevolle informatie van de engelen laten zien wat de potentie is en wat daarbij de mogelijkheden zijn. Het is de vrije wil van de mens om keuzes te maken, en te bepalen of het ook zo zal gaan.

Je kunt op deze manier een heel fijn overzicht krijgen wat je binnen één bepaald jaar tegen zal komen. De inzichten en adviezen die gegeven worden kunnen je tot voordeel zijn en ondersteunen in het maken van keuzes dat jaar. Zo ben je goed voorbereid op wat er komen mag. Je kunt bijvoorbeeld kijken hoe je het eerste jaar in een nieuw huis mag ervaren. Of hoe het jaar zal verlopen met betrekking tot een liefdesrelatie, in je werk, of bij een nieuwe baan bijvoorbeeld. Wat ga je doen in dat eerste jaar. Zo kan er op vele manieren een jaar reading gegeven worden, die je kunnen voorbereiden en ondersteunen bij hetgeen zich dat jaar zal afspelen. Een Engelen Jaar Reading kan dus op elk willekeurig moment!

Kijk hier voor de tarieven