Healing voor Mens

Als energetisch therapeut heb ik een alternatieve visie op gezondheid. Het fysieke, mentale lichaam en het persoonlijke energieveld(aura) word gezien als een onlosmakelijke energetische eenheid. Een healing kan plaats vinden door middel van universele energie, ook wel kosmische energie genoemd. Als energetisch therapeut ben ik in staat om deze universele of kosmische energie over te dragen waardoor het zelfgenezend vermogen van de mens op gang kan komen. Daardoor kom je lichamelijk en geestelijk meer in balans.                    

Ieder mens beschikt over een stoffelijk lichaam en een persoonlijk energieveld (aura). De aura is gelaagd en bestaat uit 7 lagen, deze lagen hebben een invloed op jou welzijn. Mijn healing brengt balans in al deze lagen. Chakra's zijn de energiecentra van het lichaam. Er zijn 7 hoofd chakra's, deze spelen allemaal een belangrijke rol bij  het welzijn van het lichaam en geest. Elke chakra heeft invloed op bepaalde lichaamsfuncties en emoties. Het stoffelijk lichaam, de aura en de chakra's staan voortdurend in wisselwerking met elkaar. Door balans in deze drie-eenheid te brengen kom je weer in balans.  

Ziekte kan een gebrek zijn aan doorstroming in het gehele energetische systeem. Als energetisch therapeut ben ik in staat om de blokkades in het systeem waar te nemen, te duiden en op te heffen. Een healing heeft altijd invloed op het hele systeem, zowel op het stoffelijk lichaam, de aura en de chakra's waarmee je zelfgenezend vermogen gestimuleerd wordt. Mijn healing richt zich altijd op de deze drie-eenheid.

Er wordt gewerkt met diverse universele/kosmische energie├źn. Na een intakegesprek zal er in overleg gekozen worden welke soort energie gebruikt gaat worden tijdens de behandeling.