Energieadvies Maart

Energieadvies Maart

Het is al goed merkbaar dat de zon eerder opkomt en later ondergaat en dat we daarmee langzaam richting de lichtere dagen toe gaan. Afgelopen maand had toch nog best een bewegelijke energie, die deze maand wat gemoedelijker aanvoelt. Al biedt het universum uiteraard weer mooie kansen voor transformatie, mocht dat nodig zijn.

Gevoel
In de maand maart hebben we te maken met onder andere empathie en gevoel. De energie laat ons naar ons innerlijke gevoel luisteren. Die zal aangeven wat de juiste keuzes zijn, of de situatie klopt zoals die is, of die persoon de waarheid spreekt of welke stap je nu mag ondernemen. de energie laat ons innerlijke gevoel spreken en het is aan ons om daar gehoor aan te geven. Dit maakt ook dat we empathisch kunnen zijn ten opzichte van anderen of een bepaalde situatie. Hierdoor kunnen we ons ook beter indenken in de ander en daardoor meer begrip op brengen voor de situatie. Wat ons weer meer verbondenheid geeft met de ander. Dit alles geeft ons ook weer liefdevolle kracht en innerlijke rust. Deze empathische energie maakt ook dat wij meer in onszelf kunnen kijken op een diepere laag. Kijken naar mindere kanten of aspecten en deze met empathie en liefde benaderen. Om zo meer bij onze kern uit te komen. Liefdevol naar jezelf en de ander, wat een heerlijke energie.

Depositphotos_10302282_XLjpg

Obstakels
Het is ook een mooie maand om jezelf te zuiveren van restricties die jij jezelf voorhoudt. Met liefde en empathie kan je obstakels voerwinnen en zo misschien wel datgeen doen waar je altijd jezelf voor tegen gehouden hebt. Wellicht durf je eindelijk over dat struikelblok heen te stappen en het daadwerkelijk te gaan doen. Innerlijke obstakels kunnen de ziel tegenhouden van groei. Vaak hebben deze innerlijke obstakels te maken met diepere emotionele zaken of spirituele trauma’s. Deze maand biedt een fijne energie om daar wat mee te gaan doen. Er worden kansen geboden om deze op een comfortabele manier af te handelen. Ontdoe jezelf van je eigen obstakels en heel die gewonde emotie, die angst, onzekerheid en dat ongeloof. Op die manier kan de ziel zich beter ontplooien. Om verder te gaan en te komen is het goed jezelf te reinigen van alle gelimiteerde emoties, angsten en onzekerheden. Door ook empathisch naar jezelf te kijken kan je dit op een goede manier afhandelen.

Verandering
Door de empathische energie en de obstakels die zichtbaar kunnen worden kunnen de dingen in één keer heel snel gaan. Verandering ligt op de loer als jij je innerlijke gevoel volgt en daarnaar luistert en handelt. Door obstakels te overwinnen zullen er zich meer deuren gaan openen. Het is een natuurlijk gevolg. Zolang jij maar naar je intuïtie en eigen gevoel luistert. Die zal deze maand goed laten weten wat juist en onjuist is. mocht het dan toch zo zijn dat het anders gaat als dat je had gepland of gewild. Vertrouw dan dat dat dan toch de beste uitkomst is. Al lijkt dat het niet er zal vast iets onderliggend zijn wat waardoor het zo is gelopen. Het universum biedt kansen voor onze ziel om te groeien. Door de sluier die als mens is ontstaan, willen we daar niet altijd gehoor aan geven. Dat is waarom we vervelende situaties krijgen met obstakels. Als die dan overwonnen zijn dan vindt er vaak een snelle verandering plaats. Dat waar je dan al die tijd op hebt zitten wachten of misschien wel beter. Daar waar jij actie voor jezelf onderneemt zal  het universum haar steentje bijdragen.

Depositphotos_59432459_Sjpg

Focus
Wat later in de maand is de energie wat rustiger en is er meer ruimte om je te focussen op de doelen van dit jaar. Als je innerlijke blokkades overwonnen hebt, samen met de empathische energie, kan dit zorgen voor het begrijpen van de natuurlijke ontplooiing van dingen. Wat jou een betere focus op je doelen kan geven. Alles is energie en vooral je focus en acties geven voeding aan die energie. Een prachtige maand voor innerlijke groei, het meer leren begrijpen van jezelf en het overwinnen van obstakels. Ook hier is weer focus voor nodig om het te kunnen doen. Stel jezelf duidelijke doelen en elimineer hierin de afleiding. Bouw wat routine op om zo de energie te blijven voeden en zorg daarnaast voor voldoende rust en ontspanning Want de boog kan niet altijd gespannen staan!

Samenzijn
Met de energie van empathie, de obstakels die we willen overwinnen is dit een goed gelegenheid om samen te zijn met anderen. Dit omdat jij hen kan helpen vanwege de empathische energie en andersom ook. Hierdoor kan er voor beide obstakels overwonnen worden. Het is voor ons mensen ook belangrijk regelmatig samen te zijn met anderen. Het geeft ons meerder goede gevoelens. Met samenzijn kan je emotionele steun ontvangen of geven en het kan je persoonlijke groei bevorderen. Samenzijn heeft een diepgaande invloed op ons welzijn en geluksgevoel. Deze maand wordt dat nog eens versterkt door de empathische energie.


wil je nog wat extra informatie of bevestiging in de keuzes die je wilt maken? Dan is een Tarot Reading met The Infinite Tarot daar een goede aanvulling op. klik hieronder op Tarot Reading om daar meer over te lezen. 

Tarot Reading

Frank Groen4jpg